Faktura

Christie & Opsahl AS, Christie Utvikling AS og COB Holding AS

Fakturainfo

Christie & Opsahl AS, Christie Utvikling AS og COB Holding AS kan motta fakturaer på elektronisk format, EHF.

Følgende regler for merking gjelder selskapene:

Selskapsnavn Org. nummer

Christie & Opsahl AS 974 353 547

Christie Utvikling AS 918 524 819

COB Holding AS 912 443 345

Prosjektnummer og bestiller skal være påført alle fakturaer. Fakturaer som mangler prosjektnummer og bestiller referanse blir ikke behandlet hos oss og returnert. Vi betaler ikke kostnaden ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

Fremsendelse av elektronisk faktura:

Vi ønsker primært å motta fakturaene i EHF-format. Prosjektnummer og bestiller referanse merkes i EHF-filen.

Fremsendelse av faktura pr. e-post:

Sekundært kan faktura sendes på e-post til:

faktura@christie.no

Godkjent filformat er PDF, og fakturaen skal være vedlegg til e-posten. Det godkjennes kun en faktura pr. e-post og fakturanummer må stå i emnefeltet. Bilag skal inkluderes i PDF-filen.

Fremsendelse av faktura per post:

Eventuelt kan faktura sendes per post.

«Selskapsnavn»

Sofus Jørgensens veg 5

6415 Molde

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT