Om Christie

Organisasjonsstruktur og virkeområder.

MARKED OG PRODUKTER.

• Allsidig prosjektutviklings- og entreprenørbedrift med spisskompetanse på utvikling og gjennomføring av alle typer bygge- og anleggsprosjekter

• Fokus på totalentrepriser og spesielle prosjekter

• Tar hånd om all planlegging, produksjon og oppfølging fra idéstadiet til overlevering

• Byggvirksomheten gjør ombygging og nybygg innenfor; næringsbygg, boliger, skoler og andre offentlige bygg

• Anleggsvirksomheten gjør kai, portal, bru, kulverter, kraftverk og infrastruktur (samferdsel/energi)

• Kunder er både offentlige og private utbyggere og oppdragene er både i Møre og Romsdal og utenfor fylkesgrensene

ORGANISASJON.

• Eies av KB Gruppen og Christies ansatte

• Hovedkontor, lager og verksted i Molde og avdelingskontor i Ålesund og på Åndalsnes

• 105 medarbeidere, hvorav 27 tekniske funksjonærer

• Medeierskap er viktig og 26 av medarbeiderne eier aksjer i selskapet.

Organisasjonsplan

KB Gruppen AS

Ansatte i C&O

COB Holding AS

Christie & Opsahl AS

Christie Utvikling AS

KOMPETANSE.

 • Høy ingeniørkompetanse innenfor prosjekt-, prosjekterings- og anleggsledelse
 • Høy fagarbeider kompetanse innenfor arbeidsledelse, betongfag, snekker- og tømmerfag, stålarbeid
 • Gode lokale/ regionale relasjoner
 • Sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 og 3 som søker, prosjekterende, utførende og kontroll på våre fagområder
 • CE-merket Stålverksted
 • Godkjenning i Sellicha ID: 102137 for utførelse av arbeider til energibransjen.
 • Christie & Opsahl er sertifisert Miljøfyrtårn

GRUNNVERDIER.

JEG

GRUNNVERDIER.

 • bidrar til en skadefri og trygg arbeidsplass.
 • viser andre respekt og holder det jeg lover.
 • er lojal mot våre beslutninger, retningslinjer og normer.
 • har omsorg for mine kollegaer og opptrer ærlig og rettferdig.
  • bidrar til et godt og lystbetont arbeidsmiljø.
  • bidrar til åpen kommunikasjon.
  • bidrar til å bygge gode team.
  • deler min kunnskap.
  • bidrar til å forbedre og effektivisere våre arbeidsprosesser.
  • tar ansvar for våre resultater.
  • er ansvarlig for min egen utvikling.
  • søker enkle og nyskapende løsninger som skaper merverdi for våre kunder.
  D

  PÅLITELIGHET

  D

  SAMARBEID

  D

  ENGASJEMENT

  /

  Verdiene vi jobber etter i Christie & Opsahl kommuniseres til våre omgivelser og medarbeidere i måten vi møter våre kunder på, måten vi organiserer oss på, og i form av våre arbeidsmetoder.

  I Christie & Opsahl skal alle medarbeidere føle at de har en arbeidsplass der sikkerhet og helse er i fokus. Vår HMS-målsetting inkluderer en nulltoleranse for mobbing, og vi har en bedriftskultur der trivsel og samarbeid er en viktig faktor.

  Vår mål er å skape trygge og gode arbeidsplasser uten skade på verken mennesker eller miljø.

  /

  GRUNNVERDIER.

  JEG
  • bidrar til en skadefri og trygg arbeidsplass.
  • viser andre respekt og holder det jeg lover.
  • er lojal mot våre beslutninger, retningslinjer og normer.
  • har omsorg for mine kollegaer og opptrer ærlig og rettferdig.
   • bidrar til et godt og lystbetont arbeidsmiljø.
   • bidrar til åpen kommunikasjon.
   • bidrar til å bygge gode team.
   • deler min kunnskap.
   • bidrar til å forbedre og effektivisere våre arbeidsprosesser.
   • tar ansvar for våre resultater.
   • er ansvarlig for min egen utvikling.
   • søker enkle og nyskapende løsninger som skaper merverdi for våre kunder.
   /

   Verdiene vi jobber etter i Christie & Opsahl kommuniseres til våre omgivelser og medarbeidere i måten vi møter våre kunder på, måten vi organiserer oss på, og i form av våre arbeidsmetoder.

   I Christie & Opsahl skal alle medarbeidere føle at de har en arbeidsplass der sikkerhet og helse er i fokus. Vår HMS-målsetting inkluderer en nulltoleranse for mobbing, og vi har en bedriftskultur der trivsel og samarbeid er en viktig faktor.

   Vår mål er å skape trygge og gode arbeidsplasser uten skade på verken mennesker eller miljø.

   /

   For En Solid Samarbeidspartner

   Kontakt Christie i dag.
   KONTAKT