Christie Opsahl AS

Vår lange historie.

Før 2010

  • Christie & Opsahl AS ble stiftet i Oslo i 1932 i av sivilingeniør Johan K. Christie
  • I siste halvdel av 1940-tallet ble hovedkontoret flyttet til Molde og virksomheten omfattet gjenoppbygging av Molde etter krigen og bygging av broer, kaier og linkstasjoner over hele Norge
  • I 1982 ble selskapet solgt til Byggholt i Bærum
  • I 1992 ble C&O overtatt av de ansatte
  • I 2001 fusjonerte C&O og Planor med Christie Holding som Morselskap

Etter 2010

  • I 2010 fusjonerte Christie Holding med Partnergruppen og Christie Holding endret navn til Christie Partner
  • I oktober 2013 solgte Christie Partner aksjene i Christie & Opsahl og Betongpartner til det nystiftede selskapet COB Holding med KB Gruppen Kongsvinger som hovedeier
  • I januar 2015 ble alle ansatte i Betongpartner ansatt i Christie & Opsahl. Avdelingskontor på Åndalsnes ble videreført.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT