Åse Sykehus

Utvidelse av alderspsykiatrisk avdeling

Nøkkelinformasjon

Byggested

Ålesund

Byggherre

Helse Sunnmøre HF

Entrepriseform

Hovedentreprise

Prosjekttype

 Omsorgsbolig

Størrelser

1400 m2

Oppdragssum

 –

Byggetid

2006 – 2008

Prosjektbeskrivelse

  • Nytt tilbygg i 2 etg. til psykiatrisk avdeling.
  • Inneholder kontorer, møterom, pasientrom mm.
  • Ombygging og utbygging av eksisterende bygg.
  • Rigg-, betong- og tømmerarbeider utført med egne ressurser, øvrige arbeider i underentreprise.
  • Byggeledelse og kontroll av samtlige arbeider.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT