Astad Bru - E39

En del av Stor-Krifast

Nøkkelinformasjon

Byggested

Nye E39 Batnfjordsøra

Byggherre

Statens Vegvesen Region Midt

Entrepriseform

Utførelsesentreprise

Prosjekttype

Betong bru med tilhørende kulverter

Størrelser

Bru 90m. ny kulvert 10m. forlengelse av kulvert 3m.

Oppdragssum

MNOK 14,5 ekskl. mva

Byggetid

Januar 2012 – November 2012

Prosjektbeskrivelse

  • – Ny bru på ca. 90m. Fundament og søyler av betong. Slakkarmert betong overbygning der det er brukt Bailey Acrow forskalingssystem.
  • – Ny kulvert over Astadelva, ca: 10 m.
  • – Forlengelse av eksisterende kulvert med ca 3 m med tilhørende støttemurer av betong.
  • – Dette er en del av nye E39 Knutset
  • – Høgset som skal åpnes mai 2013
  • – Hovedentreprenør med ansvar for utførelse.
  • – Anleggsledelse, betong og stål/rekkverk montering utført med egent mannskap. UE på grunnentreprise og kjøpt prefab.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT