Bergetippen Barnehage

Nybygg i barnehagen på Julsundet

Nøkkelinformasjon

Byggested

Julsundet v/Julsundet skole, Aukra kommune

Byggherre

Aukra Kommune

Entrepriseform

Generalentreprise

Prosjekttype

Barnehage

Størrelser

3 avdelinger, 960m2

Oppdragssum

MNOK 24,5 ekskl. mva

Byggetid

Februar 2013 – November 2013

Prosjektbeskrivelse

  • Prosjektet omfattet bygging av ny barnehage med 3 avdelinger for til sammen 60 barn.
  • Ny barnehage har et bruttoareal på ca. 960 m2 fordelt på to etasjer.
  • Nytt bygg er utført som et tilbygg til eksisterende Bergetippen barnehage og er knyttet til denne med et mindre mellombygg.
  • Som del av prosjektet ble det også opparbeidet ute område med lekeareal.
  • I tillegg tilkomstområde med korttidsparkering for av- og påstigning i forbindelse med levering og henting av barn.
  • Prosjektet ble utført mens det var full drift i eksisterende barnehage og Julsundet skole som grenser til barnehagen

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT