Blakstadelva Bru - E39

Ny bro i Batnfjorden

Nøkkelinformasjon

Byggested

E39 Batnfjorden i Gjemnes kommune

Byggherre

Statens vegvesen, region Midt

Entrepriseform

Utførelsesentreprise, enhetspriskontrakt

Prosjekttype

Veibru i betong og stål

Størrelser

Lengde ca 90m, bredde 10m, høyde ca 11m. 3 spenn.

Oppdragssum

MNOK 21,5 ekskl. mva

Byggetid

15.10.2012 til 27.04.2013

Prosjektbeskrivelse

  • Arbeidet omfatter bygging av ny bru over Blakstadelva, på ny vegstrekning E39 Astad – Knutset i Gjemnes kommune.
  • Kontrakten er en del av prosjektet Stor-Krifast.
  • Brua skal bygges som ei stålbru med betongdekke.
  • Søyler og landkar utføres i betong.
  • Grunnarbeid og stålarbeid utføres av underentreprenører, mens betongarbeidet utføres av egne ansatte.
  • Brua utgjør en av de siste kontraktene på vegstrekningen Astad – Knutset.
  • Tilstøtende vegarbeider utføres i to separate entrepriser, en på hver side av brua.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT