Brunvollkvartalet

Ombygging for boliger i Molde sentrum

Nøkkelinformasjon

Byggested

Strandgata 4 og 6, Molde

Byggherre

Brunvoll Strandgata AS

Entrepriseform

Totalentreprise i arbeidsfelleskap med Kleive Betongbygg AS

Prosjekttype

Leilighetsbygg

Størrelser

92 leiligheter med næring og parkering i plan 1. Totalt 12.400m2 BTA

Oppdragssum

224 MNOK ekskl.mva (50/50 CO og KB)

Byggetid

Nov-16 til nov-18

Prosjektbeskrivelse

 • Eksisterende næringsbygg for Brunvoll ved Molde ferjekai rives helt ned til grunn og tomta utvides med ca 3,5 mål.
 • Fylling i sjø med plastring og trinn som del av Sjøfronten mot sør og vest (samarbeid med Molde kommune).
 • Elvemoloen mot vest flyttes vestover, kaidekke mot dybdekrav mot ferjekaia.
 • Utearealet opparbeides med parkmessig utførelse.
 • Underetasje med bodarealer under sjønivå
 • Eget etasjeplan med parkering, boder, teknisk rom og næringsareal på ca 680 m2
 • Leilighetsbygg på 5, 6 og 7 etasjer med til sammen 92 leiligheter

Teknisk utførelse:

 • bodkjeller og deler av 1.etg i plasstøpt betong
 • øvrige plan av plasstøpt betong og bærende betongelementer ikke-bærende yttervegger med trestendere
 • innervegger og himlinger av stål og gips
 • våtrom som prefabrikerte kabiner.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT