Eikrem Panorama

3 blokker med 84 leiligheter på Eikrem

Nøkkelinformasjon

Byggested

Øvre Eikrem, Molde kommune

Byggherre

Eikrem Utbygging AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Prosjekttype

Boligblokk

Størrelser

84 leiligheter, 11 830 m2 BTA

Oppdragssum

MNOK 220 ekskl. mva

Byggetid

Oktober 2013 / juli 2016

Prosjektbeskrivelse

• Første byggetrinn Øvre Eikrem. 84 leiligheter i 3 blokker over felles parkeringskjellere.
• Parkeringskjeller 1. etasje har adkomst fra sør, mens 2. etasje har adkomst fra øst. P-kjellere er 3365m2 BTA inkl trapperom og
bodanlegg. Det er felles utendørs parkering mot sør.
• Blokk A mot vest er 3017m2 BTA, og består av 26 leiligheter fra 3. til 10. etasje. Heisadkomst fra 2. etasje P-kjeller og felles tun i
3. etasje over parkeringdekket..
• Blokk B er 2923m2 BTA, og består av 28 leiligheter fra 3. til 9. etasje. Heisadkomst fra P-kjellere og tun 3. etasje.
• Blokk C mot øst er 2527m2 BTA, og består av 23 leiligheter fra 3. til 9. etasje. Heisadkomst fra P-kjellere og tun 3. etasje.
• Leilighetene har altan/terrasser mot sør og vest og adkomst via svalganger og korridorer. Pga skrånende terreng har flere av
leilighetene direkte adkomst til terreng i 3., 4. og 5.etasje.
• Prosjektet er planlagt utført delvis med bæresystem av plasstøpt betong under terreng og betongelement/stål over terreng.
Yttervegger blir en kombinasjon av isolerte betongelement og bindingsverk. De 5 øverste etasjene i blokk B vurderes utført av
husmoduler. Baderom vurderes utført som prefabrikkerte badekabiner.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT