Gudbrandsjuvet

Utsiktsplatå, gangbroer og servicebygg - del av Nasjonal Turistveg

Nøkkelinformasjon

Byggested

RV63 Valldal i Norddal kommune

Byggherre

Statens Vegvesen Region Midt

Entrepriseform

Hovedentreprise

Prosjekttype

Anleggsprosjekt i stål og betong – Nasjonal turistveg

Størrelser

Oppdragssum

MNOK 44 ekskl. mva

Byggetid

2006 – 2010

Prosjektbeskrivelse

  • FASE I 2006-2007 : Opparbeidelse av parkeringsanlegg, utsiktsplatå og gangbroer av stål.

 

  • FASE II 2008 -2010: Nytt servicebygg ved Gudbrandsjuvet. Bygget inneholder kafe, kiosk og toaletter. Kapasitet ca 80 besøkende. Byggets bærekonstruksjon er trekantformet betongelementer satt ut i stjerneform på ringmur. Gulvet er plasstøp betong. All betong er overflatebehandlet med fargeløs lakk. Fasaden rundt hele bygget er bestående av glass. Bygget har flatt tak. Himlingen i bygget er bestående av ubehandlet rustfrie stålplater, der plassbygde taklamper er integrert.

Betong og stålarbeider utført med egne ressurser, øvrige fag med UE. Kvalitative høye krav til materialer og utførelse. Krevende tilkomst i svært bratt og ulent terreng. Utførelsesklass 2 og 3. Byggeledelse og kontroll av samtlige arbeider

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT