Kvanne Fergekai

Ny kai på Kvanne i Surnadal

Nøkkelinformasjon

Byggested

FV 670 Kvanne – Rykkjen. Kvanne i Surnadal kommune

Byggherre

Statens Vegvesen Region Midt

Entrepriseform

Utførelsesentreprise, enhetspriskontrakt

Prosjekttype

Ombygging fergekai. Riving eksist og bygging av ny.

Størrelser

Ny tilleggskai i stål 60m og ny komplett fergebrubås

Oppdragssum

MNOK 22,5 ekskl. mva

Byggetid

Januar 2012 – Juni 2012

Prosjektbeskrivelse

  • Riving eksisterende tilleggskai av tre og bygging ny av stålrør.
  • Peler ble boret ned gjennom 15 – 25m med løsmasser og 1-2m ned i fast fjell.
  • Dypeste peler var ca 35m
  • Eksisterende fergebrubås av betong ble revet, og erstattet med ny av stål.
  • Eksisterende fergebrulem på 4,5m x 15,0m ble erstattet av ny på 8,0 x 18,0m.
  • Alt arbeid ble utført mens ferga var i full drift.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT