Mastefundament Ørskog til Ørsta

Fundamenter til høyspentmaster

Nøkkelinformasjon

Byggested

Bondalseidet i Ørsta til Vindsneset i Sykkylven

Byggherre

Statnett, Hovedentreprenør Consorzio Italia 2000

Entrepriseform

Underentreprise, utførelsesentreprise

Prosjekttype

Fundamentering

Størrelser

Oppdragssum

MNOK 64 ekskl. mva

Byggetid

Februar 2013- September 2014

Prosjektbeskrivelse

  • Jobben består i etablere fundamenter for høyspentmaster.
  • Det blir fundamenter både i løsmasse og på fjell.
  • Linjen går både i lavland og i høyfjellet, og bruk av helikopter er nødvendig på de fleste fundamentene.
  • I vår / sommer / høst periodene blir det  ca 25 mann i arbeid 12/9 ordning.
  • Vintersesongene blir det redusert drift hvor vi, avhengig av snøforhold, utfører fundamenter tilgjengelig i lavlandet.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT