Molde Campus

Studentboliger vest i Molde - byggetrinn 1 og 2

Nøkkelinformasjon

Byggested

Molde

Byggherre

Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre

Entrepriseform

Totalentreprise

Prosjekttype

Studentboliger, modulbygg

Størrelser

3 bygg i 5 etasjer. BTA 6,035 m2

Oppdragssum

MNOK 82 ekskl. mva

Byggetid

14 mnd. – juni 2012 til august 2013

Prosjektbeskrivelse

• Totalt 122 ett-roms hybler og 24 tre-roms hybler hvorav 9 av hyblene er tilrettelagt for rullestolbrukere
• I tillegg garasje for 14 biler, sykkelparkering, tekniske rom, vaskeri, verksted, samt lager og kontor for driftsavdelinga
• Tomta er fjelltomt med bratt helning mot sør. Sprengning, grunnarbeid og utomhusarbeid utføres av Romsdal Anlegg
• Fundamenter, ringmurer, kjellermurer, støttemurer og sokler for moduler utføres av plasstøpte konstruksjoner i egenregi
• Bærende vegger og søyler bygg A, trapperom –og heissjakter samt dekker over underetasjer utføres av betongelementer som
leveres av Elementpartner
• Hybelleilighetene utføres av prefabrikerte moduler fra Kodumaja i Estland. Modulene leveres komplett ferdig inklusive tekniske
installasjoner. Montering, sammenkobling samt etterarbeid fasader og tak utføres av leverandøren
• Innredning og ikkebærende yttervegger underetasjer utføres av trekonstruksjoner i egenregi
• Felles tekniske anlegg inkl tilkobling av sjakter i modulene utføres av lokale tekniske underentreprenører. Sanitær – og varme
utføres av Molde vvs. Luftbehandling utføres av Teknisk ventilasjon. Elektroarbeid utføres av iElektro

Nøkkelinformasjon

Byggested

Molde

Byggherre

Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre

Entrepriseform

Totalentreprise

Prosjekttype

Studentboliger, modulbygg

Størrelser

2 bygg i 5 etasjer. BTA 3 883 m2

Oppdragssum

MNOK 62 ekskl. mva

Byggetid

August 2015 / juli 2016

Prosjektbeskrivelse

• Molde Campus BT2 består av 2 bygg med til sammen 56 hybler, men totalt 89 sengeplasser
• Et mellombygg i 2 etasjer og et parkeringsanlegg kommer i tillegg
• Hyblene i dette byggetrinnet består av enkelt-hybler og par-hybler og hybler hvor 4 studenter deler kjøkken og oppholdsrom/stue
• Hyblene leveres som moduler fra firmaet Kodumaja i Estland, mens mellombygg, kjeller og parkering bygges i betong og
betongelement
• Totalt antall sengeplasser i byggetrinn 1 og 2 er 249

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT