Riksheim Kraft

Nytt kraftverk i Sykkylven

Nøkkelinformasjon

Byggested

Riksheim i Sykkylven

Byggherre

Sykkylven Energi

Entrepriseform

Totalentreprise

Prosjekttype

Kraftverk inkl. inntak, rørgate, stasjon og
ELMEK-leveranse

Størrelser

160m2 stasjon. 650m rørgate i duktile stålrør.350m GRP

Oppdragssum

MNOK 51 ekskl. mva

Byggetid

Oktober 2012-Oktober 2013

Prosjektbeskrivelse

  • Nytt kraftverk som erstatning for eksisterande kraftverk bygd i 1918 og forbetra på1940/50/80 talet.
  • Omfattar ny stasjon, duktile rør i nedsprengt grøft og GRP- glassfiberrør i lausmasser.
  • Inkl. ELMEK-leveranse komplett levert og montert.
  • Eksisterane kraftverk skal vere i drift fram til ny stasjon og rørgate er ferdig.
  • Riving av eksisterande trerørgate og spiralsveist/klinka rørgate etter at ny stasjon er teken i bruk.
  • Fallhøgde ca 260m og effekt 5,5MW.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT