Romsdalskvartalet

Kontor / Forretning / Skole / Bolig

Nøkkelinformasjon

Byggested

Romsdalsgata/ Øvre veg/ Moldetrappa, Molde

Byggherre

Romsdalskvartalet AS

Entrepriseform

Samspillskontrakt / Totalentreprise

Prosjekttype

Kontor/ Forretning/ Skole/ Bolig (Leiligheter)

Størrelser

15.400m2 BTA. (7600m2 kontor, 2200m2 forretning, 2800m2 skole og 1400m2 bolig. Resterende er fellesarealer og garasjer)

Oppdragssum

185 MNOK ekskl. mva (18 MNOK skole og 22 MNOK boligdel)

Byggetid

Mars 2008 – Juni 2010

Prosjektbeskrivelse

  • Omfatter kvartalet mellom Romsdalsgata, Elvegata og Øvre veg. Ca 6.800 m2 nytt areal og ca 8.600 m2 ombygd areal.
  • Det er et smalt område med stor høydeforskjell. Bygningsmassen var uryddig, med mange sprang. Dette gjorde det krevende å få til et godt formgrep, men ved en samlet utbygging søkt satt i system med en linje rundt, bruk av samme materialer og vinduer m.v. for harmonisering. Det har også vært krevende å finne løsninger som var økonomisk gunstige og arkitektonisk riktige.
  • Kombinasjonen gammelt og nytt, høydeforskjeller og lave etasjehøyder som vanskeliggjør tekniske føringer, har vært av de største utfordringene. Bygget er påbygd flere ganger og består av deler fra 30-, 60- og 80-tallet. På topp var det 70 personer i aktivitet på byggeplassen. Byggingen er gjennomført uten noen fraværsskader. Sorteringsgraden på byggavfall var 70%. En lærerik prosess som har økt vår kompetanse på rehabilitering og ombygging, samt ekstra utfordrende da eksisterende leietakere har vært i drift under byggeprosessen.
  • Totalentreprenør med totalansvar for søker, prosjektering og utførelse, alt i tiltaksklasse 3.
  • Prosjekt- og prosjekteringsledelse utført med egne ingeniører. Deler av Ark. utført i egenregi.
  • Rigg-, riving-, betong-, tømmer- og stålarbeider utført med egne mannskap. Øvrige byggfag og tekniske fag utført i underentrepriser.
  • Prosjekteringsledelse, byggeledelse og kontroll av samtlige prosjekterende og utførende.
  • Leietaker i skolearealene er Molde voksenopplæring. Ferdigstilt og tatt i bruk i 2009.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT