Sandborgbryggen Ålesund

Nybygg forretning og bolig i Ålesund sentrum

Nøkkelinformasjon

Byggested

Sandborgbryggen – Kongens gt 13, Ålesund

Byggherre

Einervigen AS

Entrepriseform

Samspill / totalentreprise

Prosjekttype

Forretning og bolig

Størrelser

Ca 2.300 m2

Oppdragssum

Ca 48 MNOK ekskl. mva

Byggetid

August 2014 – Juni 2015

Prosjektbeskrivelse

  • Krevende undervannsarbeider ifm parkeringskjeller som fundamenteres på kote – 1,90.
  • 4 etasjer med forretning og kontorer og bolig på de 2 øverste etasjene, kjeller i plasstøpt betong, bæresystem ellers av stål og hulldekker, glass og stein i fasade.
  • Prosjekt- og byggeplassledelse, rigg og drift og plasstøpte betongarbeider utføres i egenregi / med egne ansatte, øvrige arbeider utføres med UE.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT