Stranda Fergekai

Ny kai for større ferger

Nøkkelinformasjon

Byggested

Fylkesvei 60, Stranda fergekai

Byggherre

Statens Vegvesen

Entrepriseform

Hovedentreprise

Prosjekttype

Fergekai

Størrelser

240m stålkjernepeler, 600m stålrørspeler, 700m3 betong og 130 tonn armering

Oppdragssum

MNOK 40 ekskl. mva

Byggetid

Februar 2015 – Desember 2015

Prosjektbeskrivelse

  • Eksisterende fergekai rives og erstattes av en ny og større kai for å gi plass til større ferger.
  • Ny 75 meter lang pir og fergebru på 9*18 meter.
  • Kaia fundamenteres på 80 cm. stålrørspeler boret ned i fjell.
  • Utfordrende fundamenteringsjobb med boring gjennom gammel fylling inne ved land, og lange skråpeler med ansett på skrått fjell ytterst på piren.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT