Trollstigplatået - Nasjonal Turistveg

Spektaulære byggverk i stål og betong

Nøkkelinformasjon

Byggested

RV63 i Rauma kommune. Trollstigplatået ca 650 moh.

Byggherre

Statens vegvesen

Entrepriseform

Hovedentreprise

Prosjekttype

Anleggsprosjekt i stål og betong – Nasjonal turistveg

Størrelser

Oppdragssum

MNOK 135 ekskl. mva

Byggetid

2006 – 2013 i sommerhalvåret

Prosjektbeskrivelse

  • Opparbeidelse av utsiktspunkter, terskler i elva, toalettrom, gangbroer, gangstier, kafeteria, omlegging av riksvei med ny bru m.v på Trollstigplatået.
  • Betong- og stålarbeider utført med egne ressurser, øvrige fag med UE.
  • Kvalitative høye krav til materialer og utførelse.
  • Utstrakt bruk av cortenstål og spesialbetong.
  • Krevende tilkomst i svært bratt og ulent terreng
  • Tidvis flomstor elv og for øvrig krevende bygging i værutsatt område.
  • Stort fokus på HMS og Miljøhensyn i byggeperioden.
  • Byggeledelse og kontroll av samtlige arbeider.
  • Utførelsesklasse 3

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT