Via Kraftverk

Nytt kraftverk i Tafjordfjella

Nøkkelinformasjon

Byggested

Via Tafjordfjella i Tafjord kommune

Byggherre

Tafjord Kraftproduksjon AS

Entrepriseform

Hovedentreprenør

Prosjekttype

Kraftverk inkl. inntak, rørgate og stasjon

Størrelser

180m2 stasjon. m rørgate i duktile stålrør. 700m GRP

Oppdragssum

MNOK 20 ekskl. mva

Byggetid

Februar 2012 – August 2013

Prosjektbeskrivelse

  • Graving-/sprengning av grøftetrase fra eksisterende tappetunnel Heimste Viavatn til Slettdalstjønna inkl. legging/montering av DN 1200 duktile støpejernsrør, total grøftelengde ca. 700 m.
  • Grunn- , betong- og bygningsmessige arbeid kraftstasjon inkl. avløpskanal. Br.grunnflate kraftstasjonsbygning ca. 180 m2.
  • Transport av duktile støpejernsrør fra avtalt leveringsted til anleggstedet.
  • Bygging av mindre fangdammer • Utbedring av eksisterende utløpsterskel til tappetunnel fra Heimste Viavatn.
  • Rivingsarbeider av eksisterende betongpropp i tappetunnel.
  • Arbeid med ny betongpropp i tappetunnel, arbeid div. betong forankringsklosser i rørtrase m.v.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT