Visnes Kalk

Beskrivelse

Nøkkelinformasjon

Byggested

Visnes, Eide kommune

Byggherre

Visnes Kalk og Marmorbrudd AS

Entrepriseform

NS 8405 for betongsiloer og NS 8407 m/samspill for stålbygg.

Prosjekttype

Anleggsbetong og stål

Størrelser

2000 m3 betong, 400 tonn armering, 2000 m2 ståltak, 120 tonn konstruksjonsstål, 2500m2 fasadekledning

Oppdragssum

MNOK 25 ekskl. mva

Byggetid

Mai 2016 / April 2017

Prosjektbeskrivelse

  • Det er bygget 5 celler i betong for lagring og uttransport av klak. Bredde fra 6-9 meter, lengde 18 meter og fri høyde i celler på 7 meter. Vegger i celler 0,5 meter tykk, fundamentert på 1 meter bunnplate og dekke over celler har tykkelse på 0,7m. Det er i hovedsak benyttet systemarmering i alle konstruksjoner med supplering av tradisjonell armering. Det har vært noen utfordringer med tilpassing eksisterende konstruksjoner. Grunnet kort byggetid ble det arbeidet 2 skift pr døgn, med arbeidstid fra 0700 til 2300.
    På dekket over celler er det plassert 3 siloer med høyde ca: 15meter, diameter på 10,5 meter og tykkelse 0,25m. Siloene ble utført som glidestøp over 5 døgn, manuell armering og fylling av betong med trillebår. Dekke over siloer ligger på 23 meter over bunnplate, dette ble utført som plattendekke med ferdig støpte kanter, det ble benytter system (rullearmering) på platten før dekkestøp.

    Over nye siloer og eksisterende hall monteres det ca: 2000m2 stålhall med tak av selvbærende stålplater isolert og tekket. Mønehøyde ca: 35meter. Nye stålhallen kles delvis igjen av sandwich elementer og TP-plater, det er ca: 2500m2 fasadekledning. Det har her vært utfordringer med tilkomst store spenn på opptil 27 meter. Taket ble montert sammen på bakken i elementer med ferdig monterte stålplater og rekkverk og heist på plass med 350 tonns kran. Fasademontering utføres med lift.
    BH har hele tiden hatt anlegget i drift med både transport og lasting med store maskiner og båttransportertett innpå vår drift. Dette har blitt løst med god koordinering og kommunikasjon på plassen.

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT