Christie Utvikling AS

Vår Nye Eiendomssatsing.

Vår Nye Satsning

 • Christie Utvikling AS ble stiftet i 2016
 • Selskapet er 100% eid av COB Holding og er et søsterselskap av Christie & Opsahl AS
 • Formålet med selskapet er å erverve og utvikle eiendom for salg og utleie

Foretakets Formål

 • Vi ønsker å utvikle prosjekter fra idé til ferdig bygg, enten alene eller i samarbeid med andre
 • Produksjonskompetanse og henter vi fra Christie & Opsahl AS
 • For salg og markedsføring engasjerer vi eiendomsmeglere med god lokalkunnskap

Kontaktperson

Bjørn Idar Homlong

bjorn@christie.no

+47 975 37 935

Kontaktperson

Jimmy Eriksen

jimmy@christie.no

+47 918 06 260

Christie Utvikling AS

Sofus Jørgensens veg 5

6415 Molde, 

utvikling@christie.no

+47 71 20 31 00

Org.nr 918 524 819. 

Vi ser etter…

Grunneiere

 • som ønsker å selge større bolig- og næringstomter
 • som ønsker et samarbeid for å utvikle eiendommen
 • som ønsker å selge eiendom for å leie tilbake lokale/ bygg

Boligbyggelag/ Kommuner

 • som ønsker et aktivt samarbeid med investor/ prosjektutvikler i prosjekterings- og gjennomføringsfasen

Større leietakere/ Kjøpere

 • som har behov for skreddersøm i form av nye og tilpassede lokaler
 • som ikke finner alternative lokaler/ eiendommer i bruktmarkedet

Andre samarbeidspartnere

 • som ser interessen i at solide samarbeidspartnere lykkes og utvikler hverandre

For En Solid Samarbeidspartner

Kontakt Christie i dag.
KONTAKT